Tid för egenstudier i filosofi och sociologi på Varbergs bibliotek

I går gjorde jag det, jag pallrade mig till Varbergs bibliotek för att göra egenstudier i filosofi och sociologi.

jag läser böcker om förintelsen
Bild: © Sandra Jönsson / Sandrajonsson.se

Just nu studerar jag den vanliga människans ”ondska” genom att läsa Hannah Arendts Den banala ondskan och Zygmunt Baumans Auschwitz och det moderna samhället, två verk jag länge velat fördjupa mig i och se vart det leder.

den banala ondskan bok
Hannah Arendts Den banala ondskan är en filosofiklassiker om den nazistiske byråkraten Eichmanns rättegång i Jerusalem. Eichmann planerade för tågtransporterna av judarna, gör detta honom direkt ansvarig för deras död? Typ sådana frågor tas upp i boken.

Jag kom i gång ordentligt. Eftersom jag började från noll fylldes tankarna om vad det är som möjliggör att människan på en så storskalig nivå som Förintelsen väljer att åsamka andra så mycket smärta snabbt på.

Det hela handlar inte bara om ideologi och avhumanisering, som jag kanske trott, utan även om ett modernt byråkratiskt system som skapar ett avstånd mellan orsak och verkan. Till slut blir alla eller snarare ingen ansvarig, och det tycker jag är skrämmande.

auschwitz och det moderna samhället bok
Zygmunt Baumans Auschwitz och det moderna samhället syftar till att förstå det samhälle – den värld – som möjliggjorde Förintelsen. Hur kom man ens på idén att döda så många människor och hur kommer det sig att så många köpte idén?

av Sandra Jönsson

Jag heter Sandra Jönsson och det är jag som bloggar här på Sandrajonsson.se.