Tid för egenstudier i filosofi och sociologi på Varbergs bibliotek

Jag vill försöka förstå vad det är som får vanliga människor att begå onda handlingar och vänder mig därför till två gamla auktoriteter på ämnet, Hannah Arendt och Zygmunt Bauman.